Chicagos bar-, café- och matserveringsdel drivs fristående men i direkt anslutning till all publik verksamhet som finns i lokalerna. Funktionen finns alltid öppen vid socialdanser, kurser (dock ej söndagar mellan 10.00 och 13.00 samt lördagar mellan 14.00 och 16.30) samt vid alla typer av specialarrangemang och veckoslutsläger. Traditionella caféprodukter, smoothies och enklare maträtter står på den permanenta menyn, densamma uppgraderas dock ofta i samband med specialarrangemang. För närmare information kring utbudet och verksamheten, vänligen kontakta Grace på telefon 076-0912473.